Najważniejsze informacje

Wielkości ładunków

Wielkości ładunków

Ładunek to wszystkie towary, która są umieszczane w częściach pojazdu przeznaczonych do transportu. Ładunki nie są montowane w pojazdach na stałe. Towary i ładunki posiadają określone cechy fizyczne, chemiczne lub biologiczne.

Ładunki w czasie transportu narażone są na różne zmiany lub uszkodzenia, dlatego podczas załadunku trzeba pamiętać o właściwym zabezpieczeniu towaru.

Ładunki są przewożone z punktu A do punktu B za pomocą różnego rodzaju środków transportu jak np. ciężarówka, samolot, statek czy kolej.

Wielkości ładunków

Ładunki drobnicowe

Ładunki drobnicowe są to ładunki o niewielkich gabarytach, zróżnicowanych kształtach i opakowaniach, niewielkiej masie. Ładunki drobnicowe nie są w stanie wypełnić całego pojazdu lub kontenera. Z tego powodu często łączy się je w jeden transport.

Ładunki drobnicowe podczas transportu i rozładunku wymagają szczególnej troski oraz bezpieczeństwa.

Do przesyłek drobnicowych zalicza się między innymi: towary opakowane w balony, beczki, butle, klatki, kosze, skrzynie lub worki oraz towary nieopakowane.

Cechy ładunku drobnicowego:

 • mała masa jednostkowa pojedynczej przesyłki
 • rozproszeni nadawcy i odbiorcy
 • różnorodność opakowań
 • konsolidacja przesyłek
 • różne kształty towarów
 • zazwyczaj rozliczenie na podstawie wagi i wielkości towaru
 • mniejszy koszt transportu

Ładunkami drobnicowymi zajmuje się transport drobnicowy, który cieszy się ostatnio dużą popularnością. Transport drobnicowy ma wiele zalet takich jak:

 • idealnie dopasowanie wielkości dostaw do potrzeb odbiorcy
 • dostawa na wskazany czas
 • obniżenie kosztów związanych z magazynowaniem oraz logistyką
 • dostosowanie pojazdu do ładunku
 • możliwość jednostkowania towarów

Ładunki całopojazdowe

Ładunek całopojazdowy wypełnia całą powierzchnię ładunkową pojazdu. Transport całopojazdowy jest z jednym z najpopularniejszych form transportu.

W skrócie międzynarodowym określany jest jako FTL, czyli Full Truck Load, co oznacza pełen załadunek ciężarówki.

W przypadku transportu całopojazdowego zleceniodawca płaci za całą powierzchnię ładunkową, w przeciwieństwie do transportu drobnicowego gdzie płaci się za faktycznie wykorzystaną przestrzeń. Nawet kiedy towar nie zajmuje całej powierzchni pojazdu cena pozostaje stała.

Zalety transportu całopojazdowego:

 • Szybki czas realizacji
 • Mniej formalności
 • Jeden zleceniodawca
 • Towar przewożony bezpośrednio z punktu A do punktu B
 • Załadunek i rozładunek następuje tylko raz

Ładunki ponadgabarytowe

Ładunki ponadgabarytowe

Ładunki ponadgabarytowe to ładunki, które ze względu na swoją masę i wielkość nie są prawnie dopuszczone do poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Za ładunki ponadgabarytowe uznaje się te, które przekraczają dopuszczalne normy, mają niestandardowe wymiary i dużą wagę. Mogą to być różnego rodzaju elementy konstrukcyjne, zbiorniki, maszyny budowlane, urządzenia przemysłowe itp.

Ładunki ponadgabarytowe są przewożone transportem ponadgabarytowym, zwanym inaczej ponadnormatywnym lub nienormatywnym.

Transport ponadgabarytowy, a dopuszczalne parametry transportu:

Długość - dopuszczalna całkowita długość zespołu pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, w przypadku samochodu z naczepą długość nie może przekraczać 16,5 m.

Szerokość - nie może przekraczać 2,55 m

Wysokość - łącznie z ładunkiem nie może przekraczać 4 m

Waga - masa całkowita wraz z kierowcą i paliwem nie może przekraczać 42 tony

Jak zorganizować transport ponadgabarytowy?

Organizacja transportu ponadgabarytowego jest trudnym i skomplikowanym zadaniem. Niezbędna jest cała dokumentacja, wszystkie zezwolenia oraz licencja. Przy organizacji takiego transportu wymagany jest proces logistyczny, który składa się z wielu elementów. Konieczne jest przeanalizowanie całej trasy oraz wybranie tej najbardziej korzystnej, tak by koszt transportu był jak najniższy. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie możliwe utrudniania podczas przewozu ładunku, jak np. złe warunki pogodowe, wąskie drogi, mosty czy ronda. Ponadto powinno się zadbać o odpowiednie zabezpieczenie takiego ładunku.

Transport ponadgabarytowy najczęściej odbywa się w nocy, ponieważ ruch drogowy jest wtedy dużo mniejszy i pozwala to zmniejszyć ryzyko wypadków lub uszkodzeń.