Najważniejsze informacje

Ładunki częściowe

Ładunki częściowe

Wypełnienie całej przestrzeni załadunkowej towarem pochodzącym od jednego kontrahenta nie zawsze jest możliwe, dlatego przewoźnicy decydują się często na transport częściowy. Jest to rozwiązanie wymagające umiejętności planistycznych, jednak oznacza dla firmy transportowej liczne korzyści.

Czym jest ładunek częściowy?

W największym uproszczeniu, ładunek częściowy jest takim ładunkiem, który wykorzystuje tylko część dostępnego potencjału załadunkowego samochodu ciężarowego.

Można to rozumieć na dwa sposoby: jako ładunek zajmujący jedynie część przestrzeni naczepy lub ładunek o wadze niższej niż całkowita ładowność pojazdu.

Taka sytuacja oznacza, ze przestrzeń może być wykorzystana przez więcej niż jednego zleceniodawcę. Ładunek częściowy jest wykorzystywany m.in. wtedy gdy nie ma w danej chwili możliwości załadowania całego pojazdu towarem od jednego dostawcy.

Ładunek częściowy jest także określany jako LTL (skrót ten pochodzi od angielskiego wyrażenia Less than a Truck).

Zalety ładunków częściowych

Ładunek częściowy wiąże się z wieloma zaletami zarówno dla firmy zajmującej się przewozem towarów.

Stosowanie metody LTL przez przewoźnika daje mu możliwość nawiązywania relacji z większą ilością kontrahentów, co w przyszłości może przełożyć się na bardziej rozbudowane kontakty handlowe z różnymi przedsiębiorstwami.

Z tą zaletą wiąże się jeszcze inna korzyść, czyli uniezależnienie przewoźnika od jednego zleceniodawcy. W sytuacji wykonywania ładunków częściowych przewoźnik nie jest uzależniony od płatności od jednego zleceniodawcy, co oznacza zmniejszenie poziomu ryzyka prowadzonej działalności.

Jakie wady ma ładunek częściowy

Jakie wady ma ładunek częściowy

Wskazane powyżej zalety nie oznaczają jednak, że stosowanie ładunków częściowych przez przewoźnika jest pozbawione wad. Te także występują, dlatego przewoźnik powinien jeszcze przez zastosowaniem takiego sposobu działania przeprowadzić analizę korzyści i strat.

Do słabości metody LTL należą m.in.: dłuższy czas wykonywania trasy (konieczny jest rozładunek towaru partiami, z reguły w różnych, oddalonych od siebie lokacjach), co przekłada się na wyższe koszty i niższy stopień rentowności zlecenia.

Ponadto, podczas transportu ładunków o różnym charakterze należy dostosować metody zabezpieczenia i transportu w odniesieniu do każdego z przewożonych towarów.

Ładunek częściowy – kto wykonuje?

Obecnie wykonywanie ładunków w modelu Less Than a Truck znajduje się w ofercie większości uznanych przewoźników na rynku transportowym w Polsce. Taki stan rzeczy spowodowany jest silną konkurencją w branży przewoźników.

Wykonywanie przez przewoźników transportu ładunków LTL to również odpowiedź na indywidualne wymogi klientów, którzy nie zawsze mają potrzebę i możliwość wynajęcia całego samochodu ciężarowego, by zlecić przewiezienie względnie niedużego ładunku. Takie rozwiązanie oznacza korzyści dla przewoźników, umożliwiając im optymalizację wykorzystanie pełnego potencjału posiadanej floty i pozyskanie nowych klientów.

Przewóz ładunków częściowy wiążę się z wieloma korzyściami dla podmiotu wykonującego przewóz. Ich wykorzystanie może znacznie usprawnić organizację pracy firmy transportowej. Ponadto, warto pamiętać, że ładunki częściowe to tylko jedno, obok ładunków całopojazdowych, z dostępnych rozwiązań.