Najważniejsze informacje

Ładunki transportowe

Ładunki transportowe

Świat coraz szybciej staje się globalną wioską. Moda, kultura i zwyczaje przenikają się pomiędzy krajami. Na znaczeniu przybiera więc transport, którego celem jest przewożenie ładunków po całym świecie. Czym są ładunki transportowe? Jakie są ich rodzaje? Jak przebiega cały proces?

Czym dokładnie są ładunki transportowe?

Ładunki transportowe to przesyłki towarowe, które wysyła się z punktu A do punktu B drogą lądową, samolotową lub morską. Taką działalność prowadzą profesjonalne firmy spedycyjne, często o międzynarodowym zasięgu.

Oprócz zajmowania się kwestiami stricte przewozowymi świadczą również usługi pakowania i przeładunku, a także magazynowania, etykietowania, odprawy celnej itp. Transport może się odbywać zarówno pomiędzy miastami, jak i państwami oraz kontynentami.

Cena, jaką zlecający musi zapłacić za wykonanie usługi, zależy od wagi ładunków, ich objętości lub jednego i drugiego czynnika. Zazwyczaj bierze się pod uwagę wyższą wartość. Znaczenie ma także fakt wykorzystania całości lub części pojazdu w trakcie jednego transportu oraz rodzaj ładunków.

Główny podział ładunków transportowych

Ładunki transportowe możemy podzielić ze względu na ich wielkość. Są to:

  • ładunki całopojazdowe, czyli takie, które wypełniają całą powierzchnię pojazdu;
  • ładunki częściowe, czyli takie, w których zlecający wykorzystuje tylko część powierzchni pojazdu;
  • ładunki drobnicowe, czyli takie, które mają niewielkie gabaryty, dzięki czemu przewozi się je wraz z innymi ładunkami.

W transporcie wyróżnia się także ładunki niestandardowe, które podczas przewozu muszą być oznaczone następującymi skrótami:

  • AVI - tak oznacza się przewóz żywych zwierząt;
  • DGR - tak oznacza się przewóz materiałów niebezpiecznych;
  • VAL - tak oznacza się przewóz ładunków wartościowych;
  • PER - tak oznacza się przewóz towarów, które łatwo się psują.

W jaki sposób transportuje się ładunki?

W jaki sposób transportuje się ładunki?

Spedycja jest działalnością zorganizowaną, w związku z tym musi przebiegać zgodnie z określonymi zasadami. Duże znaczenie ma także doświadczenie firmy transportowej i jej wewnętrzne procedury. Jak przebiega cały proces? To zależy od odległości, jaką mają pokonać ładunki.

Dla uproszczenia przyjmijmy, że będzie to transport międzynarodowy. Zleceniodawca kontaktuje się z wykonawcą, aby ten mógł przedstawić mu swoją ofertę oraz kosztorys. Następnie następuje podpisanie umowy i opracowanie harmonogramu przewozu ładunków. W kolejnym kroku klient przekazuje towar przewoźnikowi, a ten załadowuje go do kontenerów.

Czas na transport. Po dotarciu do miejsca docelowego ładunki przechodzą odprawę celną. Następnie towar jest dostarczany do zleceniodawcy i wyładowywany. Ostatni krok to rozliczenie pomiędzy kontrahentami.

Bez przewozu ładunków transportowych nie mógłby rozwijać się handel XXI wieku. Choć nadal docenia się produkcję lokalną, to bardzo ważną częścią naszego życia są globalne transakcje. Sprzęt z Chin, ubrania z USA czy ręcznie wykonane meble z Bali mogą dotrzeć do Europy tylko za pomocą dobrze zorganizowanej spedycji.